[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Grow communityCô này mình cũng gặp rồi. Slide mình cũng đọc rồi. Có điều muốn hỏi ý kiến của người share slide trước khi nói lên ý kiến của mình thôi.
Có vài câu hỏi mình muốn hỏi bạn Hưng như:
1. Sau khi đọc slide trên thì bạn Hưng tâm huyết phần nào nhất và xem đó phần đáng học tập?
2. Sau khi đọc slide thì bạn Hưng đã áp dụng slide vào thực tế (HanoiLug hay community nào khác ) chưa và nó có giúp ích được gì không?
3. Và nếu như SaigonLug áp dụng mô hình của BeijingLug thì nên bắt đầu từ đâu, và như thế nào?

Regards,

2011/8/24 Nguyen Vu Hung <[email protected]>
Ngày 17:30 24/08/2011, Hung Nguyen viết:

Vậy sau khi đọc cái slide đó, và nhìn vào thực trạng của SaigonLug hiện nay, bạn Hưng có gợi ý gì để giúp SaigonLug "thành công" không?
SGLug mem đọc slide đó trước nha.
Có gì trao đổi thì reply email này và CC cho cô người Trung Quốc xinh đẹp, tác gỉa slide đó.

Cô này An gặp rồi :)

BR,

Vũ Hưng

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]googlegroups.com>--
---
Hung