[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Grow communityNgày 24/08/2011 17:43, Hung Nguyen viết:
> Cô này mình cũng gặp rồi. Slide mình cũng đọc rồi. Có điều muốn hỏi ý
> kiến của người share slide trước khi nói lên ý kiến của mình thôi.
> Có vài câu hỏi mình muốn hỏi bạn Hưng như:
> 1. Sau khi đọc slide trên thì bạn Hưng tâm huyết phần nào nhất và xem
> đó phần đáng học tập?
Mình nghĩ nên build chắc chắn hoạt động online trước.

Mailing list hoạt động tạm ổn, nhưng không đều
# Trong cả 1 tuần này hầu như không có email nào

Forum: Khó duy trì, nên thôi
Mạng xã hội: Dễ expand hơn, nên làm.

> 2. Sau khi đọc slide thì bạn Hưng đã áp dụng slide vào thực tế
> (HanoiLug hay community nào khác ) chưa và nó có giúp ích được gì không?
Offline và online.
Mình nghĩ Hanoilug duy trì được mailing list khá đều:
Khoảng 300 email tháng, nghĩa là trung bình 1 ngày khoảng 10 email.

Offline: Chưa đều
Event: Có, mỗi lần khoảng 20-30 người tham gia.

Vấn đề của HanoiLug là thiếu geek và các đề tài chuyên sâu
(SGLug có nhiều thành viên khá và sâu về kỹ thuật hơn HNLug)

> 3. Và nếu như SaigonLug áp dụng mô hình của BeijingLug thì nên bắt đầu
> từ đâu, và như thế nào?
Các bác cứ làm đi, build online trước, làm tới đâu điều chỉnh tới đó.

Lý do chưa build offline:
- SG quá rộng, khó tham gia offline
- Members ở SG ham làm ăn, không thích offline vì không có hiệu quả nhãn
tiền :)

BR,

Vũ Hưng