[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tìm giáo trình Linux cơ bản2011/8/29 Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]>:
> Chào các bác,
>
> Công ty đang đào tạo nội bộ và có phần về Linux nên em cũng mò mò xem
> dạy Linux cơ bản thì nên dạy gì. Mục đích là đủ khả năng hoạt động
> trong môi trường Linux (có nghĩa đến Solaris), không cần biết các thao
> tác quản trị hệ thống. Trình bày và thực tập chắc khoảng đâu đó 8h
> thôi (cao lắm 16h).
>
> Hiện đang dựa trên rute [1]. Đang băn khoăn không biết có giáo trình
> Linux tiếng Việt nào có thể sử dụng miễn phí hợp pháp không? Không
> biết có bác nào là giảng viên ở đây, cho phép sử dụng giáo trình của
> mình không :D Có tìm ra [2] nhưng không hoàn chỉnh lắm. Dạng slide thì
> càng tốt, dễ cho người trình bày hơn.
>
> [1] http://rute.2038bug.com/index.html.gz
> [2] http://www.fita.hua.edu.vn/thangtran

Cái rute được đấy.

Muốn đầy đủ hơn (bản dịch) thì hỏi bác Lê Trung Nghĩa (cc'ed).

Đây là tài liệu mình dùng để training trong công ty

http://www.slideshare.net/vuhung16plus/vnc-vuhungbasiclinuxtools20100922
http://www.slideshare.net/vuhung16plus/basiclinuxtutorial

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung