[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tìm giáo trình Linux cơ bản2011/8/29 An NGUYEN <[email protected]>:
> Sử dụng thế nào chứ bác? Người dùng văn phòng Word Excel hay là Developers...?

Người dùng bình thường và cả developer. Nói chung là có khả năng sử
dụng môi trường Linux hoặc Solaris (từ xa) như sử dụng Windows. Khoá
nâng cao cho developer (make, gcc... tính sau)
-- 
Duy