[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tìm giáo trình Linux cơ bản2011/8/29 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> Đây là tài liệu mình dùng để training trong công ty
>
> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/vnc-vuhungbasiclinuxtools20100922
> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/basiclinuxtutorial

Hehe.. coi như bác Vũ Hưng đồng ý cho em dùng lại nhé ;D
-- 
Duy