[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tìm giáo trình Linux cơ bản



Ngày 29/08/2011 16:54, Nguyễn Vũ Hưng viết:
> 2011/8/29 Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]>:
>> Chào các bác,
>>
>> Công ty đang đào tạo nội bộ và có phần về Linux nên em cũng mò mò xem
>> dạy Linux cơ bản thì nên dạy gì. Mục đích là đủ khả năng hoạt động
>> trong môi trường Linux (có nghĩa đến Solaris), không cần biết các thao
>> tác quản trị hệ thống. Trình bày và thực tập chắc khoảng đâu đó 8h
>> thôi (cao lắm 16h).
>>
>> Hiện đang dựa trên rute [1]. Đang băn khoăn không biết có giáo trình
>> Linux tiếng Việt nào có thể sử dụng miễn phí hợp pháp không? Không
>> biết có bác nào là giảng viên ở đây, cho phép sử dụng giáo trình của
>> mình không :D Có tìm ra [2] nhưng không hoàn chỉnh lắm. Dạng slide thì
>> càng tốt, dễ cho người trình bày hơn.
>>
>> [1] http://rute.2038bug.com/index.html.gz
>> [2] http://www.fita.hua.edu.vn/thangtran
> Cái rute được đấy.
>
> Muốn đầy đủ hơn (bản dịch) thì hỏi bác Lê Trung Nghĩa (cc'ed).
>
> Đây là tài liệu mình dùng để training trong công ty
>
> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/vnc-vuhungbasiclinuxtools20100922
> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/basiclinuxtutorial
>
Đây là các tài liệu gốc tiếng Anh của FTA

http://ftacademy.org/materials

Bác Nghĩa có bản dịch tiếng Việt (đã được bộ Khoa học và Công nghệ in)

BR,

Vũ Hưng