[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bảo mật cho OpenVZChào mọi người,

Mình đang có 1 cái máy chủ dùng OpenVZ, trên đó có 5-6 cái VE chạy Apache, MySQL. Giờ muốn bảo mật cho nó, nhưng tìm hiểu thì họ kêu không được bật selinux, còn csf thì cũng được nhưng khá... cà chớn (phải cấu hình lại iptables các kiểu, không rõ lắm).

Có giải pháp nào không nhỉ? HN dùng Squeeze 64 bit ext4 RAID1 (hard)

Sent from my mobile.