[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Bảo mật cho OpenVZ2011/9/1 Hai-Nam Nguyen <[email protected]>:
> Chào mọi người,
>
> Mình đang có 1 cái máy chủ dùng OpenVZ, trên đó có 5-6 cái VE chạy Apache, MySQL. Giờ muốn bảo mật cho nó, nhưng tìm hiểu thì họ kêu không được bật selinux, còn csf thì cũng được nhưng khá... cà chớn (phải cấu hình lại iptables các kiểu, không rõ lắm).
>
> Có giải pháp nào không nhỉ? HN dùng Squeeze 64 bit ext4 RAID1 (hard)
>

Xin chào,

Theo em thì câu hỏi này khá rộng và khó có thể trả lời thấu đáo bằng
một hay một vài email được. Anh Nam chỉ muốn cài thêm security layer
hay là muốn làm cụ thể những gì. "Security is a process, not a
product", cho nên mình cần phải xác định rõ mình muốn bảo vệ cái gì
rồi mới tiếp tục được.

Thân.