[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cần tài liệu về VPNChào mọi người!

Hiện tại mình đang cần tìm tài liệu cơ bản về VPN (Virtual private network), Và cách thức triển khai trên nền Linux
Ai có tài liệu thì chia sẻ cho mình! Hoặc đã từng triển khai thì chia sẻ kinh nghiệm!

Cám ơn mọi người đã quan tâm!

Best Regards