[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN----- Original Message -----
> From: "Ky0" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Wednesday, September 7, 2011 9:20:14 AM
> Subject: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN
>
> Hiện tại mình đang cần tìm tài liệu cơ bản về VPN ( Virtual private
> network ), Và cách thức triển khai trên nền Linux
> Ai có tài liệu thì chia sẻ cho mình! Hoặc đã từng triển khai thì chia
> sẻ kinh nghiệm!

Hỏi gì lạ vậy?! :) Google phát có mà đầy!

Quan trọng là quyết định deploy bằng OpenVPN [1], OpenSwan hay gì gì thì
cứ đúng tài liệu của em nó mà phang.

http://openvpn.net/index.php/open-source/documentation.html

Kind regards,
Tuan