[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Vũ Hưng" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Wednesday, September 7, 2011 9:49:40 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN
>
> 2011/9/7 Ky0 <[email protected]>:
> > Mình dự tính làm một cái Server Log
>
> "Log server" là một khái niệm khác.

Sao Hưng lại cắt chữ "in" của người ta đi thế hả!
Người ta gọi món này là "Server Log in" ;))

Kind regards,
Tuan