[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Vũ Hưng" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Wednesday, September 7, 2011 10:01:39 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN
>
> Mình recommend bạn start từ bước vẽ network map bằng MICROSOFT VISIO!

Ơ chú! Trên LUGs mailing list chớ nói năng lung tung!!!

Dùng dia nhé!

Kind regards,
Tuan