[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Driver for OpenSuseHi mọi người

Bên em sử dụng clonezilla để deploy OS linux cho khoảng 400 - 500
client. Hiện tại đang gặp một số vấn đề rất khó chịu trong việc driver
cho new hardware. Chẳng hạn từ máy PC do bên em phát triển đang sử
dụng có cấu hình hoàn toàn khác so với các máy óclient ở dưới (hầu hết
các client dùng đủ chủng loại pentium 4 - celeron - * core).

Vấn đề gặp phải là cứ mỗi loại phần cứng khác như vậy, bản Linux được
deploy lên lại phải tiếp nhận những hardware mới cũ khác nhau. Có
những máy thuộc hàng tương đối mới, hệ thống tiếp nhận được thì không
vấn đề gì. Nhưng những máy quá cũ hay có phần cứng khác đi nhiều so
với máy gốc thì thường bị các hiện tượng như screen solution không
chuẩn, performance thiếu ổn định, hay bị hang application khi sử dụng.

Vậy cho em hỏi có cách nào với mỗioại phần cứng khác nhau, sẽ có những
driver phù hợp khi mình deploy cho chúng không ?

Nói thêm về bản Linux bên em customize dựa trên Distribution Opensuse
11.4 - Kernel version 2.37. Hầu hết là giữ bản core (just enough os)
và add thêm giao diện LXDE + Java(SUN). Ngoài ra không có tinh chỉnh
gì quá đặc biệt từ phía kernel.

Cám ơn.