[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPNLe 07/09/2011 16:43, Folami Nguyen a écrit :
>   >>Mình recommend bạn start từ bước vẽ network map bằng MICROSOFT VISIO!  
> Một thẻ vàng cho bác này!
> LUGger mà dùng MICROSOFT VISIO thì buồn thật!
> 

Thế Linux vẽ được hả bác?

Thế LUG không được dùng cái khác hả bác?

Thế LUG không được dùng... iPhone hả bác?

Thực ra Visio có cái lợi là vẽ đẹp, dễ dùng và miễn phí (với sinh viên).
Tất nhiên, nếu không có MS Visio thì cũng chẳng cần mua (nếu mất tiền),
dùng các công cụ khác dở hơn một chút cũng không sao.

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/