[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPNHehe mình cũng buồn ngủ lắm rùi.
  >>LUG thì đâu phải 100% dùng Linux. Mình quản trị 1 website chạy Debian,
 >>dùng Apache, MySQL thì mình là LUG rồi (thực ra mấy nhóm LUG thường nó
 >>gà gà hơn kìa). Nhưng mình có thể dùng các công cụ khác, không chạy trên
 >>Linux, để làm các việc liên quan đến Linux, chẳng hạn dùng Coda trên Mac
 >>để code. Trao đổi đây cũng đâu sao.    
Chính xác! Bạn nói thật chính xác.
Bạn có thể dùng bất kể thứ gì không nhất thiết dùng Linux mới tham gia LUG.
Tuy nhiên trong LUG chỉ nên nói về LUG không khuyến khích các vấn đề khác.
Vì ko khuyến khích nên phải nhắc nhở nếu không thì một ngày nào đó toàn mấy chủ đề chẳng ăn nhập gì hết thì nguy.
  >>Việc dùng Visio để vẽ không ảnh hưởng đấn vấn đề chính là tìm hiểu OpenVPN  
Cái này bạn lại nói rất chính xác.
Nhưng theo mình tác giả chỉ cần nói là sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ mạng để tìm hiểu OpenVPN là được rùi.
Người được hướng dẫn có thể dùng cái gì cũng được.
Nói chung tranh luận để cho vui và học hỏi lẫn nhau thui chứ vấn đề hok có gì to tát cả.
Hềhề. Mình làm với mấy anh Nhật, tất tần tật dùng có bộ Office là xong.
Mình thiết kế phần mềm phải Rose cơ, ít nhất cũng StarUML còn mấy anh đó cứ Excel là làm tới.
Khi phải mua phần mềm để dùng thì mình sẽ biết tận dụng hết năng lực các phần mềm mình có. 

Vào 23:08 Ngày 07 tháng 9 năm 2011, Nguyễn Hải Nam <[email protected]> đã viết:
Lười tán gẫu quá, nên chỉ bàn 1 điểm dưới đây thôi (mà nó cũng là điểm
duy nhất đáng bàn mà không lạc đề).

Le 07/09/2011 17:58, Folami Nguyen a écrit :
> Lỗi lan man! Đang thảo luận về sử dụng Linux thì bày sử dụng phần mềm
> Windows.

LUG thì đâu phải 100% dùng Linux. Mình quản trị 1 website chạy Debian,
dùng Apache, MySQL thì mình là LUG rồi (thực ra mấy nhóm LUG thường nó
gà gà hơn kìa). Nhưng mình có thể dùng các công cụ khác, không chạy trên
Linux, để làm các việc liên quan đến Linux, chẳng hạn dùng Coda trên Mac
để code. Trao đổi đây cũng đâu sao.

Việc dùng Coda không ảnh hưởng đến vấn đề chính là phát triển trên PHP.
Việc dùng Visio để vẽ không ảnh hưởng đấn vấn đề chính là tìm hiểu OpenVPN.

Việc mình không ở SG không ảnh hưởng đến việc tham gia vào saigonlug :P

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Homepage:http://phuocnh.nghelong.com