[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Your mindset on FOSS>> Mình recommend bạn start từ bước vẽ network map bằng MICROSOFT VISIO!
> Một thẻ vàng cho bác này!
> LUGger mà dùng MICROSOFT VISIO thì buồn thật!

Chết thật, không hiểu trong lúc xì choét quá hay sao mà mình lại xử sự
thiếu văn hóa FOSS thế này...

Visio là phần mềm khá tốt để vẽ diagram; dia chưa thể thay thế.
Vì sao mình không nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng là:
Các phần mềm graphics trên Linux vẫn còn nhiều bất cập so với Windows,
và đây cũng chính là một trong những lý do chính người dùng còn ngại
chuyển từ Windows sang Linux
vì thiếu công cụ dẫn tới giảm năng suất lao động.

Thực tế nữa là, network admin sử dụng Windows hay Mac rất nhiều.
Khi nào việc với các máy chủ mở như Linux/BSD, ssh/telnet sẽ là công
cụ được dùng.

Mở hay không mở chưa phải là vấn đề lớn.
Giải quyết được bài toán của mình có lẽ là mối quan tâm được ưu tiên
cao hơn của nhiều người hơn.

Hệ sinh thái nào cũng như vậy các bác ạ,
Con mèo sinh ra để hạn chế chuột và tác động tích cực đến lúa.
Linux sinh ra để người ta biết rằng Windows chưa phải là tốt nhất.
Phương pháp luận phát triển phần mềm mã mở (xem Producing Open source Software)
chứng minh rằng cộng đồng, mở là cách tốt hơn để tạo ra phần mềm tốt hơn.

Giết chết hoàn toàn Windows/mã đóng là điều không tưởng và Darwin, với
thuyết tiến hóa
cũng như những người sáng lập OSI hoàn toàn không đồng ý.

# Bỏ qua RMS và những cá nhân cực đoan nhá!

Các bác yêu FOSS, Linux: Mời dùng. Muốn convert bạn bè dùng Linux:
Nhất trí quan điểm.

Các bác muốn diệt Windows và mã đóng?
Em hỏi ngược lại: Hết mã đóng thì lấy gì so sánh để biết mã mở là hoàn hảo hơn?

Tôi cũng mừng vì gần đây mã mở (open source), cũng như open content
(ảnh, phim, sách, dữ liệu nói chung...)
- nằm trong tổng thể open movement - được nhiều người biết và ủng hộ hơn.

Tuy vậy, tôi nghĩ vẫn không nên suy nghĩ một chiều quá.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/