[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Your mindset on FOSS2011/9/8 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
>>> Mình recommend bạn start từ bước vẽ network map bằng MICROSOFT VISIO!
>> Một thẻ vàng cho bác này!
>> LUGger mà dùng MICROSOFT VISIO thì buồn thật!
>
> Chết thật, không hiểu trong lúc xì choét quá hay sao mà mình lại xử sự
> thiếu văn hóa FOSS thế này...
>
> Visio là phần mềm khá tốt để vẽ diagram; dia chưa thể thay thế.
> Vì sao mình không nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng là:
> Các phần mềm graphics trên Linux vẫn còn nhiều bất cập so với Windows,
> và đây cũng chính là một trong những lý do chính người dùng còn ngại
> chuyển từ Windows sang Linux
> vì thiếu công cụ dẫn tới giảm năng suất lao động.
>
> Thực tế nữa là, network admin sử dụng Windows hay Mac rất nhiều.
> Khi nào việc với các máy chủ mở như Linux/BSD, ssh/telnet sẽ là công
> cụ được dùng.

Not really. I'm an admin and I completely have no idea what Mac/Windows is. :-)

-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn