[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Lỗi Virtualbox trên Ubuntu 11.04Chào các bác,

# Sorry là em đã post HanoiLug nhưng chưa có trả lời

Em dùng Ubuntu 11.04, khi chạy virtualbox và định cài Windows XP
(sh....) thì bị lỗi như file đính kèm.

Các bác giúp đỡ

Thông tin liên quan:

[email protected] ~$dpkg -l | grep virtualbox  (vì sao lẫn 4.04 và 4.0.11
trong khi em chỉ dùng apt-get (connect với virror.hanoilug.org để
install nhỉ)
ii  virtualbox
4.0.10-dfsg-1ubuntu1~natty1                x86 virtualization solution
- base binaries
ii  virtualbox-ose-dkms
4.0.4-dfsg-1ubuntu4.1                      x86 virtualization solution
- kernel module sources for dkms
ii  virtualbox-ose-guest-utils
4.0.4-dfsg-1ubuntu4.1                      x86 virtualization solution
- non-X11 guest utilities
ii  virtualbox-ose-guest-x11
4.0.4-dfsg-1ubuntu4.1                      x86 virtualization solution
- X11 guest utilities
ii  virtualbox-qt
4.0.10-dfsg-1ubuntu1~natty1                x86 virtualization solution
- Qt based user interface

Có vẻ như nếu dùng kernel header mặc định và virtualbox từ trang web
của Oracle thì không bị vấn đề này.

Đã chạy và kiểm tra vboxdrv load được:
[email protected] ~$sudo /etc/init.d/virtualbox  start

[email protected] ~$sudo modprobe -l  | grep vboxdrv
updates/dkms/vboxdrv.ko

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

Attachment: ubuntu-11.04-virtualbox-error.png
Description: PNG image