[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lỗi Virtualbox trên Ubuntu 11.042011/9/8 Tũn <[email protected]>:
> /etc/init.d/vboxdrv status

[email protected] ~$sudo ls /etc/init.d/vboxdrv
ls: không thể truy cập đến /etc/init.d/vboxdrv: Không có tập tin hoặc
thư mục như vậy

>
> nếu ở đây hiện nội dung
>
> Kernel module not loaded
> thì anh cài apt-get install dkms vào

dkms đã cài rồi.

>
> và thử lại bằng
>
> /etc/init.d/vboxdrv setup
File này không tồn tại :)

>
>
> Vào 11:46 Ngày 08 tháng 9 năm 2011, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>
> đã viết:
>>
>> Chào các bác,
>>
>> # Sorry là em đã post HanoiLug nhưng chưa có trả lời
>>
>> Em dùng Ubuntu 11.04, khi chạy virtualbox và định cài Windows XP
>> (sh....) thì bị lỗi như file đính kèm.
>>
>> Các bác giúp đỡ
>>
>> Thông tin liên quan:
>>
>> [email protected] ~$dpkg -l | grep virtualbox  (vì sao lẫn 4.04 và 4.0.11
>> trong khi em chỉ dùng apt-get (connect với virror.hanoilug.org để
>> install nhỉ)
>> ii  virtualbox
>> 4.0.10-dfsg-1ubuntu1~natty1                x86 virtualization solution
>> - base binaries
>> ii  virtualbox-ose-dkms
>> 4.0.4-dfsg-1ubuntu4.1                      x86 virtualization solution
>> - kernel module sources for dkms
>> ii  virtualbox-ose-guest-utils
>> 4.0.4-dfsg-1ubuntu4.1                      x86 virtualization solution
>> - non-X11 guest utilities
>> ii  virtualbox-ose-guest-x11
>> 4.0.4-dfsg-1ubuntu4.1                      x86 virtualization solution
>> - X11 guest utilities
>> ii  virtualbox-qt
>> 4.0.10-dfsg-1ubuntu1~natty1                x86 virtualization solution
>> - Qt based user interface
>>
>> Có vẻ như nếu dùng kernel header mặc định và virtualbox từ trang web
>> của Oracle thì không bị vấn đề này.
>>
>> Đã chạy và kiểm tra vboxdrv load được:
>> [email protected] ~$sudo /etc/init.d/virtualbox  start
>>
>> [email protected] ~$sudo modprobe -l  | grep vboxdrv
>> updates/dkms/vboxdrv.ko
>>
>> --
>> Best Regards,
>> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
>> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
>> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
>> http://www.facebook.com/nguyenvuhung
>>
>>
>>
>> --
>> Best Regards,
>> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
>> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
>> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
>> http://www.facebook.com/nguyenvuhung
>> http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
>>
>> --
>> You received this message because you're subscribed to the mailing list
>> "Saigon GNU/Linux User Group".
>> List Address: [email protected]  || List Archive:
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe from this group, send email to
>> <[email protected]>
>
>
>
> --
> DDOS or FLOOD
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/