[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Your mindset on FOSSOn Thu, 8 Sep 2011 11:05:07 +0700
An NGUYEN <[email protected]> wrote:

> 2011/9/8 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> >>> Mình recommend bạn start từ bước vẽ network map bằng MICROSOFT
> >>> VISIO!
> >> Một thẻ vàng cho bác này!
> >> LUGger mà dùng MICROSOFT VISIO thì buồn thật!
> >
> > Chết thật, không hiểu trong lúc xì choét quá hay sao mà mình lại
> > xử sự thiếu văn hóa FOSS thế này...
> >
> > Visio là phần mềm khá tốt để vẽ diagram; dia chưa thể thay thế.
> > Vì sao mình không nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng là:
> > Các phần mềm graphics trên Linux vẫn còn nhiều bất cập so với
> > Windows, và đây cũng chính là một trong những lý do chính người
> > dùng còn ngại chuyển từ Windows sang Linux
> > vì thiếu công cụ dẫn tới giảm năng suất lao động.
> >
> > Thực tế nữa là, network admin sử dụng Windows hay Mac rất nhiều.
> > Khi nào việc với các máy chủ mở như Linux/BSD, ssh/telnet sẽ là
> > công cụ được dùng.
> 
> Not really. I'm an admin and I completely have no idea what
> Mac/Windows is. :-)
> 

j/k ? You can't work at Skunkworks if you have no idea what Mac is :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115