[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lỗi Virtualbox trên Ubuntu 11.04Ngày 08/09/2011 14:26, Anh K. Huynh viết:
> Lỗi là gì? Lỗi khi dùng Vbox thường là không nạp được hoặc không nạp
> đúng module. THử remove hết, cài lại. Tệ quá thì tải về bản binary từ
> trang chủ của vbox rồi cài vô (dễ!), sau đó nhớ chỉnh lại startup
> script.
Lỗi trong png đính kèm ở email đầu tiên ạ.

Mình nghĩ đây là lỗi của Ubuntu.

Sẽ thử cài lại Virtualbox từ trang chính của nó chứ không phải repo của
Ubuntu.

Trong OP:
> Có vẻ như nếu dùng kernel header mặc định và virtualbox từ trang web
> của Oracle thì không bị vấn đề này.