[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lỗi Virtualbox trên Ubuntu 11.04Le 08/09/2011 09:26, Anh K. Huynh a écrit :
> Lỗi là gì? Lỗi khi dùng Vbox thường là không nạp được hoặc không nạp
> đúng module. THử remove hết, cài lại. Tệ quá thì tải về bản binary từ
> trang chủ của vbox rồi cài vô (dễ!), sau đó nhớ chỉnh lại startup
> script.
> 

Bác ấy cài từ cái repo nào đó. Mình kêu vào trang chủ đọc & làm theo
hướng dẫn, cài từ repo của Virtualbox mà không chịu nghe, lại đi ngồi mò :D

Thực ra tải cái .deb về cài là mọi thứ xong hết, cả repo cũng tự cấu hình.

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/