[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Your mindset on FOSSNếu thích vẽ bằng ASCII (tiện khi viết spec/rec ở plain-text) thì có
công cụ này mình rất thích http://www.asciiflow.com/ ;)

Le 08/09/2011 09:32, Anh K. Huynh a écrit :
> On Thu, 8 Sep 2011 10:38:33 +0700
> Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
> 
>>>> Mình recommend bạn start từ bước vẽ network map bằng MICROSOFT
>>>> VISIO!
>>> Một thẻ vàng cho bác này!
>>> LUGger mà dùng MICROSOFT VISIO thì buồn thật!
>>
>> Chết thật, không hiểu trong lúc xì choét quá hay sao mà mình lại xử
>> sự thiếu văn hóa FOSS thế này...
>>
>> Visio là phần mềm khá tốt để vẽ diagram; dia chưa thể thay thế.
>> Vì sao mình không nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng là:
>> Các phần mềm graphics trên Linux vẫn còn nhiều bất cập so với
>> Windows, và đây cũng chính là một trong những lý do chính người
>> dùng còn ngại chuyển từ Windows sang Linux
>> vì thiếu công cụ dẫn tới giảm năng suất lao động.
>>
>>
>> Thực tế nữa là, network admin sử dụng Windows hay Mac rất nhiều.
>> Khi nào việc với các máy chủ mở như Linux/BSD, ssh/telnet sẽ là công
>> cụ được dùng.
>>
>> Mở hay không mở chưa phải là vấn đề lớn.
>> Giải quyết được bài toán của mình có lẽ là mối quan tâm được ưu tiên
>> cao hơn của nhiều người hơn.
>>
>> Hệ sinh thái nào cũng như vậy các bác ạ,
>> Con mèo sinh ra để hạn chế chuột và tác động tích cực đến lúa.
>> Linux sinh ra để người ta biết rằng Windows chưa phải là tốt nhất.
>> Phương pháp luận phát triển phần mềm mã mở (xem Producing Open
>> source Software) chứng minh rằng cộng đồng, mở là cách tốt hơn để
>> tạo ra phần mềm tốt hơn.
>>
>> Giết chết hoàn toàn Windows/mã đóng là điều không tưởng và Darwin,
>> với thuyết tiến hóa
>> cũng như những người sáng lập OSI hoàn toàn không đồng ý.
>>
>> # Bỏ qua RMS và những cá nhân cực đoan nhá!
>>
>> Các bác yêu FOSS, Linux: Mời dùng. Muốn convert bạn bè dùng Linux:
>> Nhất trí quan điểm.
>>
>> Các bác muốn diệt Windows và mã đóng?
>> Em hỏi ngược lại: Hết mã đóng thì lấy gì so sánh để biết mã mở là
>> hoàn hảo hơn?
>>
>> Tôi cũng mừng vì gần đây mã mở (open source), cũng như open content
>> (ảnh, phim, sách, dữ liệu nói chung...)
>> - nằm trong tổng thể open movement - được nhiều người biết và ủng
>> hộ hơn.
>>
>> Tuy vậy, tôi nghĩ vẫn không nên suy nghĩ một chiều quá.
>>
> 
> Vấn đề là người dùng thôi. Mình thì vẽ diagram còn dùng dot nữa kia.
> Đôi khi dùng Vue, đôi khi dùng cả bộ Ms Office. Vấn đề THÍCH và LÀM
> là khác nhau mà. 
> 
> Năng suất lao động 0 phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ, mà phụ thuộc
> vào cách sử dụng nó (bởi cá nhân và nhóm). Nếu team có 3 người, 2
> trong số đó chỉ dùng Mac, một người xài Linux, thì đem ra bình chọn
> là xong thôi.
> 
> Cuối cùng: bác Hưng viết dài nhưng mà mình đọc lướt thì không hiểu ý
> chính của bác là gì :) Để tối đọc lại vậy. 
> 
> Bỏ qua nếu mấy bình luận của mình là vô lối.
> 
> Chúc vui,
> 


-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/