[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lỗi Virtualbox trên Ubuntu 11.04Le 08/09/2011 09:29, Nguyen Vu Hung a écrit :
> 
> Mình nghĩ đây là lỗi của Ubuntu.
> 

Vậy nếu rảnh thì đi kêu Ubuntu sửa :D

Đừng nói Ubuntu, cài các gói từ repo chính của Debian cũng còn có thể bị
lỗi nữa là. Mấy trường hợp này cũng nhạy cảm, bỏ ra khỏi repo thì không
đành, sửa thì không đủ sức (trong thời gian cho phép), vì ngay cả source
cũng bị lỗi chưa sửa được.

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/