[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lỗi Virtualbox trên Ubuntu 11.04On Thu, 08 Sep 2011 09:42:09 +0200
Nguyễn Hải Nam <[email protected]> wrote:

> Le 08/09/2011 09:26, Anh K. Huynh a écrit :
> > Lỗi là gì? Lỗi khi dùng Vbox thường là không nạp được hoặc không
> > nạp đúng module. THử remove hết, cài lại. Tệ quá thì tải về bản
> > binary từ trang chủ của vbox rồi cài vô (dễ!), sau đó nhớ chỉnh
> > lại startup script.
> > 
> 
> Bác ấy cài từ cái repo nào đó. Mình kêu vào trang chủ đọc & làm theo
> hướng dẫn, cài từ repo của Virtualbox mà không chịu nghe, lại đi
> ngồi mò :D
> 
> Thực ra tải cái .deb về cài là mọi thứ xong hết, cả repo cũng tự
> cấu hình.
> 

Nhắc chừng mọi người là Vbox có webui rồi (có ít nhất là ba cái
nhé!!), xem demo rất ép phê. Nhưng mình cài trên Arch/64 bit thì
không được vì python mình xài khác phiên bản với python mà Vbox dùng
để biên dịch cái service (vbox cung cấp cái webservice ở dạng đóng :D)

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115