[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPNSơ đồ giả định của mình như trong file đính kèm:
Mục tiêu:
- Tạo VPN giữa CoreOffice
- Chỉ có 2 server liên lạc với nhau thông qua VPN là: Server HP-Unix (10.0.2.5) và Server 10.0.150.7
- Trên con Sonicwall đã cấu hình VPN server.
- Vùng Core đã config đầy đủ quyền hạn và truy cập của VPN client.

Giải pháp bây giờ là:
- Cài một VPN Client trên con HP-Unix kết nối đến VNP Server (Sonicwall).
- Thiết lập một VPN server trên con Checkpoint và thiết lập chỉ cho 2 server trên nói chuyện với nhau.

Vậy câu hỏi đặt ra là:
- Giải pháp nào tối ưu hơn về traffic, Performance?
- Trên HP-Unix thì có thể dùng phần mềm nào để tạo VPN client?

Do mới tìm hiểu nên một số chỗ diễn đạt chưa được chính xác. Mong mọi người thông cảm!

Best Regard

Attachment: VPN.png
Description: PNG image