[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPN2011/9/8 Nguyễn Hải Nam <[email protected]>:
> Le 07/09/2011 17:08, Folami Nguyen a écrit :
>>   >>Thế Linux vẽ được hả bác?
>> Được
>
> Cụ thể hơn tí đi bác? Linux không phải là Dia, Inkscape hay Graphviz hen?

Dia có thể nhập bộ biểu tượng của Visio, nếu thấy Dia không đẹp.

Muốn đẹp thường thường phải tốn công. Chịu khó bỏ 4h luyện Inkscape
tutorial, sau đó móc ảnh hợp pháp từ openclipart về dán vô, thêm mắm
muối nhiều khi còn đẹp hơn Visio.

Thế mạnh của Graphviz không phải là đẹp mà là trực quan hoá nhanh một
đồ thị phức tạp. Người ta ko "vẽ" graphviz mà "viết" graphviz (như
PostScript hay MetaPost á). Graphviz đặc biệt hữu dụng khi phải phát
sinh tự động. Ví dụ doxygen dùng graphviz để trực quan hoá mối liên hệ
giữa các lớp C++.

Bác nào thích kiểu graphviz, còn có pic (có một chương trình khác,
quên rồi, dựa trên pic, cho phép vẽ sequence diagram bằng cách viết
ra, rất tiện)

>>>>Thực ra Visio có cái lợi là vẽ đẹp, dễ dùng và miễn phí (với sinh viên).

Già rồi :(

>> Miễn phí cho sinh viên (education license) nghĩa là dùng để học thì được
>> còn dùng để làm ra sản phẩm thương mại thì vi phạm giấy phép này rồi.

Có giấy phép cũng ko muốn xài, phần vì vẫn ko có giấy phép xài..
Windows. Phần vì ko muốn phải chuyển sang Windows chỉ để vẽ tấm hình.
-- 
Duy