[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Your mindset on FOSSNgày 15:43 08/09/2011, Hoang Tran viết:
[OT]
Thật lòng mà nói thì bác viết không có kết luận nên không thể hiểu được.
Bác trình bày các vấn đề tràn lan, vừa đặt câu rồi tự trả lời thành ra
rất khó biết bác muốn nói gì. Email của bác giống kiểu blog, tự viết suy
nghĩ của mình; hơn là email tới mailling-list.
Em nêu ra topic để mọi người tranh luận chứ SGLUG vắng quá.

Chiêu của iem chả mới tí nào: troll, nhưng trong phạm vi chấp nhận được,
không quá khích, không cực đoan, phối hợp với mod để điều hòa lưu lượng và
độ nóng của email.

Thách thức :) Tạo một topic có hơn 50 email tham gia tranh luận.

Thế nào là người có ảnh hưởng trong một mạng xã hội và email?
Lấy merit nào để đánh giá.
Ví dụ bác xem cái này nhé: http://code.google.com/p/ncrvisual/

Thực ra, nhà em cũng bị mod của SGLUG ml gửi email riêng "nhắc nhở"
lên xuống ấy chứ.

BR,

Vũ Hưng