[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cần tài liệu về VPNNgày 23:05 09/09/2011, Phu Le Tra Vinh viết:
Đọc nãy giờ muốn toát mồ hôi mới tới mail cần đọc.
Tóm lại néu chỉ cần từ 10.0.2.5 -> 10.0.150.7 thì đơn giản dùng ssh tunnel. Xem sonic wall như 1 access server. Google ssh tunnel nhé, tham số -L đó.
+1
@all: vụ graph thì vẽ cho ra hình và ng khác đọc và edit đc là may rồi, xí x> Sơ đồ giả định của mình như trong file đính kèm:
Kỹ sư hệ thống tư duy bằng những cái trực quan như hình vẽ.

Viết tràn giang đại hải là cách làm của Joe sysadmin ;)

BR,

Vũ Hưng