[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...

Hmm.. không lẽ mình là người duy nhất không dùng Facebook?

PS. Chọt chọt chơi thôi, tại đằng nào cũng không thể đi được.
Bửa nào rủ lão Hếu đi nhậu đi :D

--
OpenPGP key: D1495710