[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...@ Duy : Em cũng không chơi Facebook :D

Vào 19:27 Ngày 14 tháng 9 năm 2011, Le Kien Truc <[email protected]> đã viết:


Hmm.. không lẽ mình là người duy nhất không dùng Facebook?

PS. Chọt chọt chơi thôi, tại đằng nào cũng không thể đi được.
Bửa nào rủ lão Hếu đi nhậu đi :D

--
OpenPGP key: D1495710

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
DDOS or FLOOD