[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...On Wed, 14 Sep 2011 22:04:19 +1000
Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]> wrote:

> 2011/9/14 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > Bác tạo event trên FB mời mọi người tham gia. Tối thứ 7 mình
> > rảnh, có thể đi được.!
> 
> Hmm.. không lẽ mình là người duy nhất không dùng Facebook?
> PS. Chọt chọt chơi thôi, tại đằng nào cũng không thể đi được.

Hồi xưa mình cũng 0 xài FB. Sau nghĩ lại, dù chơi mã nguồn mở đóng
thế nào, guru thế nào, nhưng không xài FB thì thật khó mà cưa cẩm mấy
em. Thế nên cũng phải đành nhắm mắt dùng vậy :D (j/k).

Không xài FB, thì có thể xài Google Calendar. Có cái reminder rất
tiện. Dù muốn dù không thì mình cũng có rất nhiều hẹn hò khác nhau,
và mình tin nhiều bạn ở đây cũng thế. Có đồ chơi vẫn dễ hơn, kẻo
nhiều chuyện quên lại ra chỗ tệ :)

Ngoài ra, xài tool còn giúp cho chủ xị chủ động hơn là phải ngồi chờ
người khác xác nhận.

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115