[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Your mindset on FOSSOn Wed, 14 Sep 2011 16:02:31 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> Ngày 15:43 08/09/2011, Hoang Tran viết:
> > [OT]
> > Thật lòng mà nói thì bác viết không có kết luận nên không thể
> > hiểu được. Bác trình bày các vấn đề tràn lan, vừa đặt câu rồi tự
> > trả lời thành ra rất khó biết bác muốn nói gì. Email của bác
> > giống kiểu blog, tự viết suy nghĩ của mình; hơn là email tới
> > mailling-list.
> Em nêu ra topic để mọi người tranh luận chứ SGLUG vắng quá.
> 
> Chiêu của iem chả mới tí nào: troll, nhưng trong phạm vi chấp nhận
> được, không quá khích, không cực đoan, phối hợp với mod để điều hòa
> lưu lượng và độ nóng của email.
> 
> Thách thức :) Tạo một topic có hơn 50 email tham gia tranh luận.
> 
> Thế nào là người có ảnh hưởng trong một mạng xã hội và email?
> Lấy merit nào để đánh giá.
> Ví dụ bác xem cái này nhé: http://code.google.com/p/ncrvisual/
> 
> Thực ra, nhà em cũng bị mod của SGLUG ml gửi email riêng "nhắc nhở"
> lên xuống ấy chứ.

Bác đừng nghĩ là 0 ai biết chiêu này. Vài lần cho vui, chứ không nên
làm. Chuyện gì phát triển thế nào là tự bản thân của chuyện đó, khó
mà thúc ép được. Vả lại, mọi người có thể thấy khó ưa khi bị bẫy,
thành ra chỗ phản tác dụng. Saigonlug là hobby, không phải công việc.

Lạc đề rồi. Dù thế nào thì mình cũng đồng ý với Hoàng Trần. Ý của bác
NVH là một đằng, người khác đọc và hiểu thế nào là một nẻo.

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115