[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...2011/9/14 Tũn <[email protected]>:
> @ Duy : Em cũng không chơi Facebook :D

[OT] Hi hi, đã gọi là social networks rồi thì quyên chuyện privacy đi.
Tuy nhiên mặt khác nếu mình xác định được thông tin nào của cá nhân có
thể public được và thông tin nào là private thì cũng không sao. :)