[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...Ngày 9/15/2011 11:03 AM, An NGUYEN viết:
2011/9/14 Tũn<[email protected]>:
@ Duy : Em cũng không chơi Facebook :D
[OT] Hi hi, đã gọi là social networks rồi thì quyên chuyện privacy đi.
Tuy nhiên mặt khác nếu mình xác định được thông tin nào của cá nhân có
thể public được và thông tin nào là private thì cũng không sao. :)

Facebook không phải là mã mở nên bác Kỳ Anh và nhiều người khác care,
đặc biệt là chuyện privacy và FB kiếm tiền từ content của mình viết ra.

Bên LibO và nhiều dự án khác duy trì cà ML, rồi FB và identica.
Nhưng thực tế mình thấy: Nước chảy chỗ trũng, FB vẫn thu hút được người dùng
vì nó đã có quá nhiều users.

Ubuntu VN hoạt động cả trên FB, mình cũng thích trên đó vì chit chat thoải mái, anh em bàn cả chuyện Windows, Mac, lập trình... linh tinh mà không bị min/mod gì cả.
Vui mà, nhưng chưa tập trung lắm.

Chứ nên hỏi những câu như: Iem định mua cái máy Mac hay một iem abc gì đó
dual boot cả Windows và Linux trên những ML cực đoan thì chắc bị quạt chết luôn!
FB có nhiều chức năng, có thể thay cả mailing list, ảnh ót, caledar,
voting, chia sẻ tài liệu...
Quay lại quan điểm mà mình đã nhắc nhiều nhé: Coi những thứ trên nhẹ như
lông hồng,
đã là hê sinh thái thì phải chấp nhận sự đa dạng. hehe.

BR,

Vũ Hưng