[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2011Ngày 9/15/2011 10:55 AM, An NGUYEN viết:
1. Cà phê vào sáng thứ 7, anh em có thể mang laptop, handheld theo
demo mấy cái hay hay cho bà con.
+1

Tự phát, không nặng về thủ tục hành chính :)
Cứ kiếm đại chỗ nào đó và fix luôn giờ/thời gian -> sau đó thống báo
(Riêng trường hợp này thì độc tài cũng không sao)

Sáng thứ 7 thì mình có việc, nhưng chiều-tối thứ 7 thì OK.
Rất muốn giao lưu với các ĐỒNG CHÍ (chí hướng FOSS, theo đúng nghĩa "đồng chí") ở SGLUG!
BR,

Vũ Hưng