[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Your mindset on FOSSNgày 9/15/2011 7:56 AM, Anh K. Huynh viết:
Lạc đề rồi. Dù thế nào thì mình cũng đồng ý với Hoàng Trần. Ý của bác
NVH là một đằng, người khác đọc và hiểu thế nào là một nẻo.
Mình thích như thế.

Viết là tự do của của người viết. Lẽ ra thêm "random thoughts" vào subject
thì đỡ bị xì xèo hơn nhỉ?

Còn hiểu thế nào phụ thuộc vào người đọc.
Hiểu khác một tí cũng không sao.

Mindset chỉ bó hẹp trong Linux thì hơi tiếc. Nhỏ quá.

Nếu chỉ giới hạn trong open source thì vẫn hơi nhỏ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_movement

Mở rộng một chút sang open data movement, open access movement hay Free Culture Movement
thì tốt hơn nữa.

Nhập gia tùy tục, mềnh sẽ đập đá toàn hàng khủng về kỹ thuật trên SGLUG để anh em phê vật :)
BR,

Vũ Hưng