[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...Le 15/09/2011 12:12, Truong Anh. Tuan a écrit :

Chỉ gọi là SFD nếu như đã có một cuộc nỗ lực để cho người không quen
thuộc FOSS đẫ đến tham gia được =>  liên quan đến khâu tổ chức !
Số người đó đến đông hay không =>  đánh giá sự thành công của SFD đã
được tổ chức.
Còn nếu anh cấm không cho anh em SG gọi đó là SFD thì em cũng chịu :)
Tôi có cấm gọi gì đâu ! Tôi chỉ nói rõ hơn do canh Tuấn làm mất ý nghĩa
của SFD khi phát biểu là thế nào cũng được !
Còn làm được bao nhiêu thì tuy sức và tổ chức thế thôi! Có cấm gì đâu,
nhưng phải hiểu rõ thế nào là một sự kiện SFD theo đúng ý nghãi của nó.
Chúc mạnh khỏe và thành công

--
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/