[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...2011/9/15 Vu Do Quynh <[email protected]>:
> Le 15/09/2011 12:12, Truong Anh. Tuan a écrit :
>
>>> Chỉ gọi là SFD nếu như đã có một cuộc nỗ lực để cho người không quen
>>> thuộc FOSS đẫ đến tham gia được =>  liên quan đến khâu tổ chức !
>>> Số người đó đến đông hay không =>  đánh giá sự thành công của SFD đã
>>> được tổ chức.

Cháu không đồng ý với bác Quỳnh về điểm này lắm. Từ kinh nghiệm cá
nhân trong công việc, có một sự khác biệt rất đáng kể giữa những người
"biết tới FOSS", "làm việc hàng ngày với FOSS" và "yêu thích FOSS". Có
rất rất nhiều người cực kì rành về Linux system cũng như là thường
xuyên làm việc rất sâu với các vấn đề liên quan đến nó. Tuy nhiên,
"yêu thích" thì hoàn toàn không.

Do vậy, SFD mục đích của nó là tiếp lửa để cho người ta yêu thích FOSS
chứ không chỉ đơn thuần là quảng bá cho người mới. Vì lí do như cháu
có đề cập: Làm việc thường xuyên, hiểu biết sâu sắc về kiến trúc
Linux/UNIX cũng có thể vẫn chẳng thèm quen tâm gì đến cái mớ "cộng
đồng" và "triết lí" đằng sau nó.

An.