[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...Vài lới thêm với mọi người là: Thời điểm cách đây 2 năm khi mình kích
hoạt SaigonLUG, lúc đó mình hễ gặp ai có kiến thức sâu về FOSS và
Linux là mình đều tìm cách lôi kéo vào SaigonLUG. Bởi vì khi đó mình
chỉ nghĩ đơn giản là người ta phải mê FOSS lắm thì mới hiểu biết sâu
như vậy. Mình đã từng rất phấn khởi vì có thể gặp được nhiều người như
vậy. Tuy nhiên sau 2 năm, con số mà mình mời được đến mailing list này
hoặc các trang cộng đồng khác vẫn bằng 0.

Ở đây mình KHÔNG nói đến những anh em vì cơm áo gạo tiền, công việc
nghiên cứu mà không còn thời gian cho các hoạt động cộng đồng.

Mình muốn đề cập một thực tế là có những system admin, system
architecture, system developer làm việc cực sâu với Linux nhưng không
bao giờ quan tâm xem sản phẩm đó đên từ đâu. Ví dụ như tôi dùng Centos
hay Debian hay Gentoo và tôi tự kiểm soát, tự hiểu được được system
của mình, và thế là đủ. Còn chuyện người ta commit lên thế nào, người
ta cãi nhau vê triết lí thế nào thì tôi không cần quan tâm.

Mình không muốn gây flamewar, nhưng có một điều mà mình muốn hỏi các
bạn Ubuntu Vietnam: Sau nhiều năm hoạt động và nhiều lần offline, với
rất nhiều người tham gia nắm vị trí then chốt ở nhiều công ty như
Fujitsu, FPT,..., các bạn đã có thể mời bao nhiều người trong số đó
tham gia các bạn lâu dài? Hay là chỉ đơn giản là họ chỉ đến, mỉm cười
xã giao, nói chuyện vui vẻ vài câu "Diễn đàn sôi nổi quá!", mua vài
cái áo có logo Ubuntu Vietnam rồi sau đó, họ KHÔNG bao giờ xuất hiện
trở lại?Tóm lại, ý mình là có một sự khác biệt rất lớn về khái niệm "FOSS
enthusiasts" mà chúng ta cứ hay tự lừa dối mình. Những anh chị em mê
FOSS nhưng cơm áo gạo tiền, lo chuyện nghiên cứu nhiều quá nên không
có quỹ thời gian cho community thì rất là bình thường. Nhưng mà không
phải cứ ai dùng Linux thường xuyên và lâu dài là trở thành FOSS
enthusiasts.

An