[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...Le 15/09/2011 09:33, An NGUYEN a écrit :
> Do vậy, SFD mục đích của nó là tiếp lửa để cho người ta yêu thích FOSS
> chứ không chỉ đơn thuần là quảng bá cho người mới. Vì lí do như cháu
> có đề cập: Làm việc thường xuyên, hiểu biết sâu sắc về kiến trúc
> Linux/UNIX cũng có thể vẫn chẳng thèm quen tâm gì đến cái mớ "cộng
> đồng" và "triết lí" đằng sau nó.
> 

http://www.softwarefreedomday.org/en/sfd

SFD is a worldwide celebration of Free and Open Source Software (FOSS).
Our goal in this celebration is to educate the worldwide public about
the benefits of using high quality FOSS in education, in government, at
home, and in business -- in short, everywhere!

Nói chung là có nhiều mục đích, có những người "lạ" tới thì đạt được
nhiều mục đích hơn. Không thì cũng đạt được cái mục tiêu đầu tiên rồi:
"To celebrate software freedom and the people behind it".

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/