[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...Ngày 9/15/2011 2:33 PM, An NGUYEN viết:
2011/9/15 Vu Do Quynh<[email protected]>:
Le 15/09/2011 12:12, Truong Anh. Tuan a écrit :

Chỉ gọi là SFD nếu như đã có một cuộc nỗ lực để cho người không quen
thuộc FOSS đẫ đến tham gia được =>    liên quan đến khâu tổ chức !
Số người đó đến đông hay không =>    đánh giá sự thành công của SFD đã
được tổ chức.
Cháu không đồng ý với bác Quỳnh về điểm này lắm. Từ kinh nghiệm cá
nhân trong công việc, có một sự khác biệt rất đáng kể giữa những người
"biết tới FOSS", "làm việc hàng ngày với FOSS" và "yêu thích FOSS". Có
rất rất nhiều người cực kì rành về Linux system cũng như là thường
xuyên làm việc rất sâu với các vấn đề liên quan đến nó. Tuy nhiên,
"yêu thích" thì hoàn toàn không.
Anh Quỳnh đưa ra *một trong những* tiêu chí đánh giá sự thành công của một sự kiện,
cụ thể là SFD.

An có cách nhìn nhận rất sâu sắc.

Do vậy, SFD mục đích của nó là tiếp lửa để cho người ta yêu thích FOSS
chứ không chỉ đơn thuần là quảng bá cho người mới. Vì lí do như cháu
có đề cập: Làm việc thường xuyên, hiểu biết sâu sắc về kiến trúc
Linux/UNIX cũng có thể vẫn chẳng thèm quen tâm gì đến cái mớ "cộng
đồng" và "triết lí" đằng sau nó.

Mình nghĩ nên bỏ qua những định nghĩa, đối tượng cần tham gia SFD.

Ít hay nhiều chưa quan trọng.

Bỏ qua luôn "thế nào là thành công" cũng không sao - để tránh bệnh thành tích.
Cộng đồng mã mở VN còn quá nhỏ.

Cộng đồng mã mở ở SG là lớn trong các cộng đồng ở VN.

Hay là nói thế này: SFD, cũng như SGLUG và các sự kiện khác dành cho những
người *có quan tâm* tới mã mỏ.
Nếu nói chung và rộng như vậy sẽ nhiều người tham gia hơn.

Một ví dụ nhé: Cũng là việc làm người khác chết, nhưng "giết" vài triệu người có khi được khen,
nhưng giết một người thì bị tử hình.
Họ làm vậy có "triết lý" nào backup đằng sau không?
có thể sàng lọc họ và cấm một số người có "triết lý" khác mình không tham gia cộng đồng, sự kiện hay không?
Mình nghĩ câu trả lời là không (hoặc khó).
Do đó, mèo trắng đen, thích mã mở (ra mặt) hay dù ghét (trong bụng) vẫn phải làm với nó đều thuộc cộng đồng
sau khi được lôi kéo thành công :)

Xử lý geek trong cộng đồng, đặc biệt là online: Đã trao đổi rồi. Khó, dùng geek lôi kéo geek,
và bản thân mình cũng phải là geek đã.

BR,

Vũ Hưng