[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...Ngày 9/15/2011 5:10 PM, Truong Anh. Tuan viết:
Hưng nói nhăng quậy gì đấy?:)
Thế nào gọi là "ngôn ngữ không quá phụ thuộc platform" (bao gồm cả .NET
nữa cơ chứ! :D)
Bác Tuấn thử convert lập trình viên .NET sang Java (chưa nói gì đến PHP) mà xem :) bó tay luôn.
Có vô vàn lý do họ không chịu, một trong những lý do đo là mindset của
họ bị ảnh hưởng
bởi MS quá nặng: Build chương trình hệ thống là phải dùng tool to, của
hãng xịn, đắt tiền,
có hỗ trợ (và hệ quả là mã đóng)

Bác quote cả email của em đi, chỉ chăm chăm nhòm xem thằng em có nói hở chỗ nào thì
xông vào nói xấu :) bó tay. com hehe.

BR,

Vũ Hưng