[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2011+1
Ủng hộ vì cũng muốn được tiếp xúc với đàn anh, đàn chú trong SGLUG.
Anh An cứ thu xếp và thông báo. Với em thì thứ 7 rảnh rỗi nên có thể tham gia được. Không biết mọi người thế nào?
Và nếu không thể tổ chức tại ĐHSP thì chúng ta cũng có thể nhờ anh Đại và CNF (theo như email trước thì anh Đại nói có thể sắp xếp được vụ này)

>SFD 2011 sẽ diễn ra như là một buổi gặp mặt và tọa đàm nhỏ giữa những
>người mê FOSS và Linux với nhau. Mọi người thấy thế nào?

Em có thể rủ rê thêm vài người được ko (chưa có hiểu biết nhiều về FOSS và Linux nhưng chí ít cũng là sv CNTT)