[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...On Thu, 15 Sep 2011 14:18:33 +0700
Vu Do Quynh <[email protected]> wrote:

> Le 15/09/2011 12:12, Truong Anh. Tuan a écrit :
> 
> >> Chỉ gọi là SFD nếu như đã có một cuộc nỗ lực để cho người không
> >> quen thuộc FOSS đẫ đến tham gia được =>  liên quan đến khâu tổ
> >> chức ! Số người đó đến đông hay không =>  đánh giá sự thành công
> >> của SFD đã được tổ chức.
> 
> > Còn nếu anh cấm không cho anh em SG gọi đó là SFD thì em cũng
> > chịu :)
> 
> Tôi có cấm gọi gì đâu ! Tôi chỉ nói rõ hơn do canh Tuấn làm mất ý
> nghĩa của SFD khi phát biểu là thế nào cũng được !
> 
> Còn làm được bao nhiêu thì tuy sức và tổ chức thế thôi! Có cấm gì
> đâu, nhưng phải hiểu rõ thế nào là một sự kiện SFD theo đúng ý
> nghãi của nó.

Để cho rõ ràng, mọi người không hiểu sai về thực tế: Ban đầu thì dự
định tổ chức SFD đường hoàng (nội dung, tổ chức), thành một sự kiện
lớn, với hỗ trợ của trường đại học và các nhà tài trợ. Tuy nhiên, vì
lý do "trục trặc kỹ thuật" (tạm thời gọi vậy) mà ý định không thành,
bi chừ thì (ở Sài gòn thôi nhé), sự kiện voi trở thành đuôi chuột.

Theo mình được biết, thì An *được yêu cầu* công bố lý do tại sao không
tổ chức được, nhưng không thấy An đề cập tới. Cho nên mới có ý kiến
khác nhau về chuyện làm to hay làm nhỏ.

Vì sao *không/chưa công bố lý do* không tổ chức được như ý ban
đầu, thì An có thể giải thích với mọi người.

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115