[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...On Thu, 15 Sep 2011 10:41:46 +0700
An NGUYEN <[email protected]> wrote:

> To be clear, Kien Truc's personal decision is NOT the final
> decision.

Mình không nghĩ Trúc có quyết định. Mà chuyện tổ chức SFD không được
*NHƯ Ý ĐỊNH BAN ĐẦU* không phải là được/không quyết định, mà đó là
thực tế. Trúc chỉ nói thực tế thôi.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115