[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...On Thu, 15 Sep 2011 09:59:33 +0200
Nguyễn Hải Nam <[email protected]> wrote:

> Le 15/09/2011 09:33, An NGUYEN a écrit :
> > Do vậy, SFD mục đích của nó là tiếp lửa để cho người ta yêu thích
> > FOSS chứ không chỉ đơn thuần là quảng bá cho người mới. Vì lí do
> > như cháu có đề cập: Làm việc thường xuyên, hiểu biết sâu sắc về
> > kiến trúc Linux/UNIX cũng có thể vẫn chẳng thèm quen tâm gì đến
> > cái mớ "cộng đồng" và "triết lí" đằng sau nó.
> > 
> 
> http://www.softwarefreedomday.org/en/sfd
> 
> SFD is a worldwide celebration of Free and Open Source Software
> (FOSS). Our goal in this celebration is to educate the worldwide
> public about the benefits of using high quality FOSS in education,
> in government, at home, and in business -- in short, everywhere!
> 
> Nói chung là có nhiều mục đích, có những người "lạ" tới thì đạt được
> nhiều mục đích hơn. Không thì cũng đạt được cái mục tiêu đầu tiên
> rồi: "To celebrate software freedom and the people behind it".
> 

Với mục đích như trong bản tiếng Anh đó, thì mình xin ở nhà: mời vợ
ra uống cà phê, duyệt vài đường cho vợ thấy FOSS nó thế nào (thật ra
thì cài Arch vào máy vợ mình rồi), có khi vợ thích vợ ghiền Linux
thì khi ấy mình lại khổ nữa nha... Mà nếu không thích thì chẳng sao,
sang năm mình làm SFD cho vợ tiếp. Làm thế thì thực tế biết bao, kẻo
mang tiếng "khôn chợ dại nhà".

Dù sao, theo ý mình: Lấy tiếng tăm của SaigonLUG làm SFD, thì nên làm
cho to, cho tốt. Còn không được thì thôi, dăm ba anh em họp lại, gọi
là "chém gió" cho vui. Nhưng vì SFD không phải là đặc ân của
SaigonLUG, nên ai hoặc nhóm nào thích làm thì làm thôi.

PS: Từ khi có vợ thì cứ hay lấy vợ ra hù mọi người :D Mọi người đừng
trách nhé !

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115