[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 20112011/9/15 Doan, ( HCM )Lương Văn <[email protected]>:
> +1
> Ủng hộ vì cũng muốn được tiếp xúc với đàn anh, đàn chú trong SGLUG.
> Anh An cứ thu xếp và thông báo. Với em thì thứ 7 rảnh rỗi nên có thể tham
> gia được. Không biết mọi người thế nào?

Không chừng cứ tổ chức định kì cuối tuần mỗi hai tuần. Chấm luôn thời
gian và địa điểm cố định. Anh rảnh thì đến. Thích thì tán dóc, đông
hơn thì bắn game. Chán OSS đem bàn cờ tướng tới quýnh cũng được. :D
-- 
Duy