[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vn> chỉ mới tìm hiểu về embedded system thôi nhưng biết được con số những 
> người
> Việt Nam tham gia vào chúng không nhỏ, nếu chỉ đơn giản là lấy phần mềm về
> sử dụng, đọc hướng dẫn và đọc code thì xin lỗi mình không dám gọi những
> người ấy là chuyên gia, vì họ chỉ làm điều bình thường mà bất kì sinh viên
> nào có thể làm được.
> 
[OT] Thế nào thì được gọi là chuyên gia thế ;;-) 

-- 
Linux: The OS people choose without $200,000,000 of persuasion.
	-- Mike Coleman
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U