[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2011----- Original Message -----
> From: "Nguyen Thai Ngoc Duy" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Friday, September 16, 2011 5:45:56 AM
> Subject: Re: [saigonlug] SFD 2011
> 
> 2011/9/15 Doan, ( HCM )Lương Văn <[email protected]>:
> > +1
> > Ủng hộ vì cũng muốn được tiếp xúc với đàn anh, đàn chú trong SGLUG.
> > Anh An cứ thu xếp và thông báo. Với em thì thứ 7 rảnh rỗi nên có
> > thể tham gia được. Không biết mọi người thế nào?
> 
> Không chừng cứ tổ chức định kì cuối tuần mỗi hai tuần. Chấm luôn thời
> gian và địa điểm cố định. Anh rảnh thì đến. Thích thì tán dóc, đông
> hơn thì bắn game. Chán OSS đem bàn cờ tướng tới quýnh cũng được. :D

+1 :)

Kind regards, 
Tuan